ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG) ธันวาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
ประเทศ : ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก-เยอรมนี
เมือง : เวียนนา-บูดาเปสต์-ปราก-บราติสลาวา-มิวนิค
ช่วงเดินทาง :  สิงหาคม-ธันวาคม 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 57,900.-