ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE) กรกฎาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE)
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ช่วงเดินทาง :  มิถุนายน-ตุลาคม 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 11,899.-

฿11,899.00


Please input this code: captcha