แพ็กเกจอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ สายบุญคูณสอง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน เดินทาง2ท่านขึ้นไป (วันนี้-มิถุนายน 63)

อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ สายบุญคูณสอง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน
ใช้รถตู้ตลอดการเดินทาง พิเศษ! มีไกด์นำเที่ยว 2 วันเต็ม พร้อมบริการอาหารกลางวัน 2 มื้อ


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง

2-3 ท่าน

เดินทาง

4-5 ท่าน

เดินทาง

6-7 ท่าน

เดินทาง

8-9 ท่าน

ราคาต่อท่าน 5,999.- 3,799.- 2,999.- 2,599.-

฿2,599.00


Please input this code: captcha