ทัวร์เวียดนามใต้-ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (VZ) ธันวาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนามใต้-ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (VZ)
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ดาลัท-มุยเน่-ญาตราง
ช่วงเดินทาง :  พฤศจิกายน 2019 – มีนาคม 2020
ราคา(เริ่มต้น) : 10,999.-