ทัวร์จีน-มองโกเลียใน…ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) กันยายน 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน-มองโกเลียใน…ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U)
ประเทศ : จีน
เมือง : เฉิงตู,โฮฮอท,ออร์ดอส
ช่วงเดินทาง :13-18 กันยายน 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 32,999.-

฿32,999.00


Please input this code: captcha