ทัวร์เกาหลี-พาจู โซล [ยะฮู้วสุดชิลล์] 5 วัน 3 คืน (XJ) กรกฎาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี-พาจู โซล [ยะฮู้วสุดชิลล์] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ประเทศ : เกาหลี
เมือง : พาจู โซล
ช่วงเดินทาง :  กรกฎาคม-กันยายน 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 9,999.-