จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เจ้ายุทธจักร EP.4] 4D3N (FD) 22-25,29 พ.ย.-02 ธ.ค.2562

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เจ้ายุทธจักร EP.4] 4 วัน 3 คืน (FD) โปรโมชั่น!!
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ช่วงเดินทาง :  15-18,22-25,29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
ราคา(เริ่มต้น) : 13,999.- 10,999.-

฿13,999.00 ฿10,999.00


Please input this code: captcha