ทัวร์ญี่ปุ่น-เกียวโต โอซาก้า นารา [กิโมโนซากุระ] 5 วัน 3 คืน (XJ) เมษายน 2020

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น-เกียวโต โอซาก้า นารา [กิโมโนซากุระ] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : เกียวโต โอซาก้า นารา
ช่วงเดินทาง :  12-16 เมษายน 2020
ราคา(เริ่มต้น) : 35,999.-