Author Archives: Sales Darakorn Travel

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย 2เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดาว ลดราคา10,000.- จองด่วน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย 2เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดาว ลดราคา10,000.- จองด่วน

เที่ยวหุบเขาอวตาร
ภูเขาฮัลเลย์ลูย่า
เที่ยวสองเมืองโบราณ
นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก
ประตูสวรรค์

เดินทาง 10-14/17-21 มิ.ย. 67

จากราคา 18,965.-   
      เหลือเพียง 8,965.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 7,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 7,000 บาท

ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
หมู่บ้านโอชะโนะฮัคไก
อิสระช้อปปิ้งย่านโอไดบะ

เดินทาง 21-25/25-29 มิ.ย. 67 
           

        

จากราคา 28,888.-   
      เหลือเพียง 21,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามิโกจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน4คืน ลดราคา 3000.- จองด่วน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามิโกจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน4คืน ลดราคา 3000.- จองด่วน

ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
หมู่บ้านโอชะโนะฮัคไก
คามิโกจิ

อิสระช้อปปิ้ง

เดินทาง29มิ.ย.- 04ก.ค./30มิ.ย.- 05ก.ค. 67 
           

        

จากราคา 32,888.-   
      เหลือเพียง 29,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เวลคัม โอกินาว่า  4วัน3คืน ลดราคาพิเศษ 4000.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เวลคัม โอกินาว่า  4วัน3คืน ลดราคาพิเศษ 4000.-

ผามันซาโมะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปราสาทชูรี

เดินทาง 05 – 09 ก.ค. 2567

จากราคา 28,888.-   
      เหลือเพียง 24,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามิโกจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน4คืน ลดราคา 3000.- จองด่วน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามิโกจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน4คืน ลดราคา 3000.- จองด่วน

ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
หมู่บ้านโอชะโนะฮัคไก
คามิโกจิ

อิสระช้อปปิ้ง

เดินทาง29มิ.ย.- 04ก.ค./30มิ.ย.- 05ก.ค. 67 
           

        

จากราคา 32,888.-   
      เหลือเพียง 29,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 9,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 9,000 บาท

ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
หมู่บ้านโอชะโนะฮัคไก
อิสระช้อปปิ้งย่านโอไดบะ

เดินทาง 20-24
มิ.ย. 67 
           

        

จากราคา 28,888.-   
      เหลือเพียง 19,888.-

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 

สะพานมังกร
ล่องเรือกระด้ง
เที่ยวสเมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น

เดินทาง 14-17/21-24/28มิ.ย.-01 ก.ค. 67

จากราคา 11,990.-   
      เหลือเพียง 11,990.-

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  ลดราคา 1000.- บาท จองด่วน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  ลดราคา 1000.- บาท จองด่วน

สะพานมังกร
ล่องเรือกระด้ง
เที่ยวสเมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น

เดินทาง 21/22/27/28/29 มิ.ย. 67

จากราคา 14,990.-   
      เหลือเพียง 13,990.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบบปุ 6วัน4คืน ลดราคา8,000.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบบปุ 6วัน4คืน ลดราคา8,000.- 

ศาลเจ้าคาไซฟุ
หมู่บ้านยุฟูอิน 
ปราสาทคุมาโมโตะ
กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ

เดินทาง 20 – 25 มิ.ย. 67 
           

        

จากราคา 30,999.-   
      เหลือเพียง 22,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกจิ คามิโกจิ 5วัน4คืน  ลดราคา9,000.-  จองด่วน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกจิ คามิโกจิ 5วัน4คืน  ลดราคา9,000.-  จองด่วน

คามิโกจิ
คารุฮิซาว่า
หมู่บ้านน้ำใส
วัดอาซากุสะ

เดินทาง 23 – 27 มิ.ย. 67 
           

        

จากราคา 29,999.-   
      เหลือเพียง 20,999.-