Author Archives: Sales Darakorn Travel

ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง #กรมสุขภาพจิต

ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง 🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️3 […]

สู้ศึกไวรัสครั้งนี้ ด้วย อึด ฮึด สู้ #กรมสุขภาพจิต

ต่อสู้กับโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน เพื่อสู้ศึกไวรัสครั้งนี้ […]

5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด #กรมควบคุมโรค

5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด สามารถดูข้อมูลเ […]

ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ #กรมควบคุมโรค

ป้องกันโคโรนา 2019 ด้วย.. ล้าง เลี่ยง ลด สามารถดูข้อมูล […]

อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือ #กรมอนามัย

อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือ […]